Zašto se roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju ne uručuje evaluacija rada po IEP ili IPP iako istu potpisuju i isti je slučaj kao i sa samim dokumentom usvajanja IPPa ili IEPa?

Danijela Kristić
Pitanje

Zašto se roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju ne uručuje evaluacija rada po IEP ili IPP iako istu potpisuju i isti je slučaj kao i sa samim dokumentom usvajanja IPPa ili IEPa?

Odgovor: 

Odgovor ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine

Postavljeno dana: 
Utorak, 30 April, 2024
Pošalji mail: 
Da