Upućujem zastupničko pitanje premijeru Kantona Sarajevo, odnosno svim ministarstvima, javnim ustanovama, javnim preduzećima i svim ostalim ustanovama kojima se Budžetom Kantona Sarajevo obezbijede sredstva prema ekonomskom kodu 613900 -Posebna naknada za

Admela Hodžić
Pitanje

Upućujem zastupničko pitanje premijeru Kantona Sarajevo, odnosno svim ministarstvima, javnim ustanovama, javnim preduzećima i svim ostalim ustanovama kojima se Budžetom Kantona Sarajevo obezbijede sredstva prema ekonomskom kodu 613900 -Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, i tražim da SKS dostavi odgovor, odnosno podnese izvještaj za proteklu godinu koliko je tih sredstava iskorišteno u odnosu na iznos predviđen Budžetom za 2022. godinu, i detaljnu informaciju koliko je osoba s invaliditetom koristilo ova sredstva za navedene svrhe.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Mart, 2023
Pošalji mail: 
Da