U cilju zaštite zdravlja građana Kantona Sarajevo ljubazno molim da iskoristite sve svoje zakonske mogućnosti i službenim putem zatražite od Zavoda za javno zdravstvo Federacije BIH informaciju o imenima proizvođača flaširanih vode za koje je Zavod za jav

Danijela Kristić
Inicijativa

U cilju zaštite zdravlja građana Kantona Sarajevo ljubazno molim da iskoristite sve svoje zakonske mogućnosti i službenim putem zatražite od Zavoda za javno zdravstvo Federacije BIH informaciju o imenima proizvođača flaširanih vode za koje je Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio da sadrže bakterije kojih shodno zakonskim propisima nije smjelo biti.

Ljubazno molim da me obavijestite da li je u 2022. Godini došlo do porasta broja oboljeljih na području kantona Sarajevo koji bi se mogli eventualno dovesti u vezu sa konzumiranjem sporne flaširane vode.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 14 Decembar, 2022
Pošalji mail: 
Da