Šta znači u odgovoru od 13.03.2024. godine, br: 01-03/02-04-46892-74/23, da u velikom broju škola u KS imamo izradu IEP/a ili IPP/a za djecu "za koju nije potreban"-radi li se o djeci tipičnog razvoja ili o djeci sa poteškoćama koja su iste prevazišla i n

Danijela Kristić
Pitanje

Šta znači u odgovoru od 13.03.2024. godine, br: 01-03/02-04-46892-74/23, da u velikom broju škola u KS imamo izradu IEP/a ili IPP/a za djecu "za koju nije potreban"-radi li se o djeci tipičnog razvoja ili o djeci sa poteškoćama koja su iste prevazišla i napravila takav progres da imprilagodba nije potrebna?

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine

Postavljeno dana: 
Utorak, 30 April, 2024
Pošalji mail: 
Da