Podnosim inicijativu kao podršku dostavljene inicijative od strane Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH - Kantonalni odbor SSOOIO radi izrade propisa kojim se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom trajanja redovne nastave u osnov

Marijela Hašimbegović
Pitanje

Podnosim inicijativu kao podršku dostavljene inicijative od strane Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH - Kantonalni odbor SSOOIO radi izrade propisa kojim se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom trajanja redovne nastave u osnovnim školama.
Izuzetak od zabrane se koristi su situacije kada je upotreba mobitela neophodna a tiče se zdravstvenih, edukativnih i drugih opravdanih razloga.Škola može obezbjediti prostor gdje će se telefoni deponovati tokom trajanja nastave.

Postavljeno dana: 
Utorak, 30 Maj, 2023
Pošalji mail: 
Da