• Podnosim inicijativu da Skupština Kantona Sarajevo u suradnji sa resornim Ministarstvom za nauku, visoko obrazovanje i mlade najkasnije u narednih 6 mjeseci pripreme tematsku sjednicu sa radnim naslovom: „Stanje mentalnoga zdravlja mladih Kantona Saraje

Damir Marjanović
Inicijativa

• Podnosim inicijativu da Skupština Kantona Sarajevo u suradnji sa resornim Ministarstvom za nauku, visoko obrazovanje i mlade najkasnije u narednih 6 mjeseci pripreme tematsku sjednicu sa radnim naslovom: „Stanje mentalnoga zdravlja mladih Kantona Sarajevo.“

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Petak, 30 Decembar, 2022
Pošalji mail: 
Ne