Pitanje za Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo: Koliko je angažovano asistenata u nastavi u KS i koliko od toga je na neodr.i na određ.vrijeme...

Admela Hodžić
Pitanje

Pitanja za Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo:
-Koliko je angažovano asistenata u nastavi u KS i koliko od toga je na neodr.i na određ.vrijeme,
-Koliko je od ukupnog broja asistenata u nastavi po općinama na određeno i neodređeno vrijeme i broj djece po općinama u KS kojima je ova vrsta pomoći i podrške potrebna,
-Na koji način su angažovani na radna mjesta asistenta u nastavi, odnosno po kojim javnim pozivima i projektima, i koja prava ostvaruju u smislu plaća i novčanih naknada,
-Koliko je plaćen asistent u nastavi na određeno i neodređeno vrijeme,
-Koliko asistenata u nastavi ostvaruje pravo na isplatu regeresa,
-Na koji vremenski period i koliko su ukuono puta angažovani sa prekidima i koliko ukupno imaju radnog staža od 01.01.2022. godine do kraja ove školske godine,
-Da li je obim poslova, radnih zadataka i odgovornosti isti kod asistenata u nastavi na određeno i neodređeno vrijeme,
-Da li asistenti u nastavi koji rade na određeno i neodređeno vrijeme imaju ocjenu za rad tokom svog radnog angažmana u KS,
-Da li svi asistenti u nastavi posjeduju certifikate o završenoj edukaciji za ovu vrstu posla i koliko se boduju ti certifikati prilikom zapošljavanja.

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 11-03/02-04-24618-184/23 od 15.08.2023. godine

Postavljeno dana: 
Petak, 23 Juni, 2023
Pošalji mail: 
Da