Na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 19.04.2023. godine podnijela sam inicijativu za uspostavljanje web portala za potrebe učešća građana elektronskim putem u javnim raspravama pri donošenju zakona po uzoru na portal Vlade Re

Mersiha Mehmedagić
Inicijativa

Na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 19.04.2023. godine podnijela sam inicijativu za uspostavljanje web portala za potrebe učešća građana elektronskim putem u javnim raspravama pri donošenju zakona po uzoru na portal Vlade Republike Hrvatske savjetovanje.gov. hr.

Pod brojem03-04-02-22884/23 od 18.05.2023. godine dobila sam načelnu podršku inicijativi i uopšten odgovor koji glasi:

„ Uspostavljanje web portala putem kojeg bi se provodile konsultacije, odnosno javne rasprave prilikom donošenja zakona u Kantonu Sarajevo, također bi podrazumijevalo prethodno usklađivanje pravnog okvira koji bi omogućio provođenje konsultacija, odnosno javnih rasprava na način kako je to navedeno u predmetnoj inicijativi. Pored toga, općenito, kada je u pitanju ostvarivanje prava građana i pružanje javnih usluga elektronskim putem, pa tako i u slučaju učešća građana u konsultacijama, odnosno javnoj raspravi putem web portala, prethodno je potrebno osigurati odgovarajuće tehničke preduslove, te donijeti propise kojima bi se, između ostalog, dejinisao način identifikacije, odnosno autentifikacije korisnika."

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 31 Maj, 2023
Pošalji mail: 
Da