• Molim Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo da mi odgovore da li JU Dom zdravlja KS ima višak stomatologa? • Molim da mi se dostavi spisak uposlenih stomatologa od 2015. godine do danas sa datumom zasnivanj

Dževad Poturak
Pitanje

• Molim Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo da mi odgovore da li JU Dom zdravlja KS ima višak stomatologa?

• Molim da mi se dostavi spisak uposlenih stomatologa od 2015. godine do danas sa datumom zasnivanja radnog odnosa.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 13 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Ne