Molim da mi se dostavi potpuna i detaljna informacija u vezi povećanja plaća nekim uposlenicima u KJKP Pokop doo, a koja su isplaćena uz januarsku plaću.

Samir Avdić
Pitanje

Molim da mi se dostavi potpuna i detaljna informacija u vezi povećanja plaća nekim uposlenicima u KJKP Pokop doo, a koja su isplaćena uz januarsku plaću.

Pisana informacija treba dati odgovore na slijedeća pitanja:

· Dostaviti zadnji Pravilnik o unutrašnjoj orgranizaciji i sistematizaciji u preduzeću (trenutno važeći i potpisan od odgovornog lica).

· U skladu sa kojim zakonom/podzakonskim/internim aktima su donesene odluke o povećanju plaća?

· Da li je Sindikat preduzeća dao saglasnost na povećanje plaća kao i na zadnju Sistematizaciju . Ako jeste dostaviti pismene saglasnosti?

· Da li je o povećanju trebao biti ili je upoznat Nadzorni odbor preduzeća, nadležno Ministarstvo odnosno Vlada KS i da li je to bila zakonska ili neka druga obaveza?

· Da li je urađena detaljna finansijska analiza opravdanosti povećanja plaća, i da li je sa istim upoznat i dao saglasnost Izvršni direktor za ekonomskre poslove preduzeća?

· Da li su ta povećanja uvrštena i obrazložena opravdanost istih u planu poslovanja i finansijskom planu za 2023. godinu?

· Koji je zakonski put da se potpisani ugovori/riješenja stave van snage?

Dodatno, molim da se napravi tabelarni pregled uposlenika kojima je povećana plaća, a koji će sdržavati slijedeće :

· Ime i prezime uposlenika

· Naziv radne pozicije prije novog ugovora/riješenja

· Naziv radne pozicije nakon novog ugovora/riješenja

· Broj i datum novog ugovora/riješenja

· Bruto i neto povećanje plaće

· Objašnjenje osnova za povećanje (pojedinačno po svakom uposleniku

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 20 Februar, 2023
Pošalji mail: 
Ne