Inicijativa za izradu programa zamjene fasada i krovova, koji u sastavu imaju azbest i druge štetne tvari, na zgradama kolektivnog stanovanja, zdravstvenim ustanovama, vrtićima i školama.