Inicijativa za "dostavu informacije o prihodima od školarine i upisnine za period 2012-2016 na Medicinskom i Farmaceutskom fakultetu"

Mario Vukasović
Inicijativa

Inicijativa upućena Farmaceutskom fakultetu i Medicinskom fakultetu UNSA za "dostavu informacije o prihodima od školarine i upisnine za period 2012-2016 na Medicinskom i Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kao finansijske izvještaje za pomenutih 5 godina".

Inicijativa u prilogu.