Inicijativa za adaptaciju prostorija koje se koriste kao svlačionice i za izgradnju toaleta na Zetri kod Šatora za led koji koriostehokejaški timovi za treninge