Inicijativa prema Ministarstvu za odgoj i obrazovanje.

Jasna Duraković
Inicijativa

"Podnosim inicijativu prema Ministarstvu za predškolski, osnovni i srednjoškolski odgoj i obrazovanje KS da razmotri uvođenje kontrolnog mehanizma nad radom privatnih vrtića u KS, koje bi djelovalo direktno pri resornom ministarstvu te da donese Odluku o zabrani mijenjanja/podizanja mjesečne cijene za boravak djece koja su već upisana u privatne vrtiće u KS, čije roditelje subvencionira Vlada KS. Naglo podizanje cijena ne bi smjelo biti prihvatljivo u vremenu pandemije i ekonomske krize."

Postavljeno dana: 
Srijeda, 19 Maj, 2021
Pošalji mail: 
Da