Inicijativa predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo da osigura održavanje tematske sjednice o statusu nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo.