Da u javnim organima i preduzećima izvrši se implementacija Elaborata o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka na podrućju svih općina Kantona Sarajevo koji je dio principa i mjera djelovanja Vlade KS 2021-2022. godine

Damir Filipović
Inicijativa

Da u javnim organima i preduzećima izvrši se implementacija Elaborata o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka na podrućju svih općina Kantona Sarajevo koji je dio principa i mjera djelovanja Vlade KS 2021-2022. godine

Postavljeno dana: 
Srijeda, 10 Avgust, 2022
Pošalji mail: 
Da