“Da se Komisija za kulturu i sport na ozbiljan način pozabavi problemom Kinoteke, koja se nalazi na popisu sedam institucija od državnog značaja, koju je osnovala država."