„Da li je Zavod zdravstvenog osiguranja poduzeo potrebne mjere u skladu sa skupštinskom Odlukom o pravima povratnika u Republiku Srpsku u dijelu zdravstvene zaštite?“