Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik

Naser Nabil,

Saziv: 2010-2014
31.05.2011

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

„Da Minstarstvo zdravstva Kantona pokrene hitne aktivnosti na otklanjanju i prevazilaženju nepravilnosti u JU Zavod za javno zdravstvo Kantona, koje su u konačnici, konstatovane i u Informaciji ove Javne ustanove dostavljene na zahtjev Minstarstva zdravstva Kantona Sarajevo kao odgovor na pitanje poslanika Nabil.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Da se poslanicima Skupštine Kantona Sarajevo dostavi spisak članova komisija, privremenih i stalnih, koje rade pri Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, radni status članova tih komisija, zanimanje kao i koliko godina su članovi u ovim komisijama.“

Proslijeđeno:
ZZO KS

Rađo Dževad,

Saziv: 2010-2014
31.05.2011

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

„Da se poslanicima Skupštine dostavi konkurs i kriteriji po kojima su dodijeljena sredstva JU Zavod za zapošljavanje KS za podsticaj u samozapošljavanju za 2011godinu kao i imena onih koji su dobili ove podsticaje.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Zeković Enes,

Saziv: 2010-2014
31.05.2011

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

„Dana 23.11. 2010 bačene su eksplozivne naprave na građane Kantona Sarajevo, igrom slučaja i na poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo, Enesa Zekovića, i kranje je vrijeme da se zna ko je to uradio?

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Ko raspisuje tendere za nabavku potrebne opreme za rad domova zdravlja u Kantonu Sarajevo?“

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Da se hitno uspostave punktovi hitne medicinske pomoći u u općini Vogošća i općini Ilijaš koje su „žila kucavica“ na pravcu Sarajevo-Zenica i Sarajevo-Tuzla gdje se dešavaju česte saobračajne nesreće a u istim živi preko 50.000 građana koji bi trebali biti u ravnopravnom položaju sa ostalim građanima Kantona Sarajevo.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Alić Haris,

Saziv: 2010-2014
27.04.2011

3. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

U kojoj se fazi nalaze pregovori sa Turskom razvojnom agencijom s ciljem finalizacije izgradnje:
- Osnovne škole u Starom Ilijašu
- Osnovne škole u Hadžićima ?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Crnogorac Branislav,

Saziv: 2010-2014
27.04.2011

3. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Da li je moguće pooštriti mjere za nelegalno posjedovanje oružja kao i pooštiriti kriterije za mogućnost dobijanja dozvola za posjedovanje oružja?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Efendić Faruk,

Saziv: 2010-2014
27.04.2011

3. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„ Da li je moguća adaptacija prostora ambulante za pružanje usluga iz područja fizikalne medicine u Novom Sarajevu, područje MZ Kovačići?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Kojović Predrag,

Saziv: 2010-2014
27.04.2011

3. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Poslanik Predrag Kojović pokrenuo je ponovno poslaničku inicijativu, a u vezi uvođenja prinudne uprave na Pravni fakultet i da se osnivać Pravnog fakulteta, Skupština, rezolucijom, izjasni o aferi i ulozi ljudi, koji i dalje predaju i čak se kandidiraju za upravni odbor Pravnog fakulteta u Sarajevu“.

Proslijeđeno:
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
Puni tekst pitanja:

„ Koje su dalje mjere koje ćete poduzeti kako bi obrazovni sistem u BIH oslobodili sadašnjeg religijsko i političkog uticaja od strane države?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Konaković Elmedin,

Saziv: 2010-2014
27.04.2011

3. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.04.2011.godine u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, poslanik Elmedin Konaković , pokrenuo je u ime Kluba poslanika SDA inicijativu:
„Da se održi tematska sjednica iz oblasti sporta u septembru ove godine.
Kako nije uvrštena u Program rada, a uzevši u obzir trenutno stanje u ovoj oblasti, smatraju da je neophodno detaljnjije pristuputi rješavanju nagomilanih problema u sportu.

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona

Konjo Hadžan,

Saziv: 2010-2014
27.04.2011

3. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Da li je ministar zdravstva upoznat s dopisom generalnog direktora Domova zdravlja Kantona Sarajevo gdje se nalaže ljekarima opće prakse da se naplaćuje po 50,00 KM svim koji idu na ocjenu radne sposobnosti, čak porodicama šehida i ratnim vojnim invalidima, i da li je on to mogao uraditi bez saglasnosti ministarstva?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Da li je ministar zdravstva upoznat s dopisom generalnog direktora Domova zdravlja Kantona Sarajevo gdje se nalaže ljekarima opće prakse da se naplaćuje po 50,00 KM svim koji idu na ocjenu radne sposobnosti, čak porodicama šehida i ratnim vojnim invalidima, i da li je on to mogao uraditi bez saglasnosti ministarstva?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Alić Haris,

Saziv: 2010-2014
31.03.2011

2. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Poslanik Haris Alić, na nastavku rada Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana, 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, Elaborirajući problem javnog prevoza u općini Ilijaš koji datira od 1996. godine na naćin da su građani Ilijaša, i pored toga što su u okviru Kantona Sarajevo, uskraćeni za korištenje usluga javnog prevoza kao i subvenciju cijena prevoza pokrenuo je slijedeće inicijative:

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Backović Zaim,

Saziv: 2010-2014
31.03.2011

2. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Da li Ministarstvo kulture i sporta Kantona ima saradnju sa Ministarstvom obrazovanja i nauke Kantona obzirom da je sport kao oblik vaspitanja i usmjeravanja mladih osoba postao veoma skup i kao takav nedostupan široj populaciji mladih ljudi, a istovremeno veliki broj fiskulturnih sala u školama nedostupan je mladima zbog raznoraznih prepreka?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Poslanik Zaim Backović na nastavku Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio je slijedeće pitanje:
Kada će se pokrenuti, pompezno najavljivana još od 2000. godine izgradnja podzemnih garaža, obzirom da je grad Sarajevo prenapućeno brojem automobila, daleko iznad prosjeka mnogih evropskih gradova, a broj parking mjesta u javnim garažama je ispod prosjeka sela na zapadu ili pak u Evropi?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Poslanik Zaim Backović na nastavku Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio je slijedeća pitanja
„Planira li se izvršiti revizija, poslije ratnih, stečenih diploma akademskih zvanja svih nivoa?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Poslanik Zaim Backović na nastavku Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio je slijedeće pitanje:
„Budući su građani Kantona svakodnevno u prilici posmatrati vrlo agresivna i nedolična ponašanja velikog broja, dobno i spolno različitih osoba na javnim i veoma frekventnim mjestima da li su to ataci na sigurnost i bezbjednost građana, koja su krivična djela najzastupljenija u Sarajevu, ko su počinioci, s distance dobne granice te koliko je droge prisutno u Sarajevu?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Poslanik Zaim Backović na nastavku Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio je slijedeće pitanje:
Obzirom da je Sarajevo jedini grad u Evropi koji nema vlastitog izvora električne energije što podrazumijeva da je s te distance ovisnik a kao takav, u biti i grad nesigurnog življenja, da li se planiraju aktivirati programi gradnje energetskih objekata?“

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Filipović Selma,

Saziv: 2010-2014
31.03.2011

2. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Da li je usvojen pravilnik o imenovanju upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

U kojoj fazi je realizacija Akcionog plana integracije Univerziteta u Sarajevu

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Selma Filipović, na nastavku rada Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana, 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, a s distance prisutnog problema pasa lutalica koji je dosegao vrhunac budući smo svakodnevno svjedoci njihovih napada na građane Kantona Sarajevo, postavila je pitanje:

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Selma Filipović, na nastavku rada Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana, 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, a s distance prisutnog problema pasa lutalica koji je dosegao vrhunac budući smo svakodnevno svjedoci njihovih napada na građane Kantona Sarajevo, postavila je pitanje:

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Da li je resorno ministarstvo Kantona Sarajevo ispoštovalo svoju obavezu preuzetu Elaboratom o integraciji Univerziteta i Akcionim planom integracije Univerziteta u Sarajevu?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade