Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Neira Dizdarević,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da MUP Kantona Sarajevo pojača nadzor po pitanju nepropisnog parkiranja vozila naročito na prilaznim putevima i mjestima koja bi naročito ometala pristup vatrogascima tokom njihovih intervencija”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JP TVSA, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za reviziju diploma, uvjerenja i svjedodžbi zaposlenih u kantonalnim institucijama i tijelima, kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim preduzećima i javnim ustanovama, zavodima i fondovima, čiji je osnivač Kanton Sarajevo i privrednim društvima u većinskom vlasništvu Kantona Sarajevo. Takodje, podnosim inicijativu za reviziju diploma zastupnika i zastupnica u Skupštini KS, koji predstavljaju interese građana KS”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

“Molim da mi dostavite informaciju o provedenim neposrednim nadzorima shodno članu 56. stav (3) Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16) u 2019. godini.”

Proslijeđeno:
Inspektorat za zaštitu od požara, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se u budžetu Kantona Sarajevo izdvoje dostatna sredstva za izradu glavnog projekta za vodovod Crna rijeka koji se nalazio u prethodnim budžetima, ali nije realiziran”.

Proslijeđeno:
KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Separatori ulja na Babinom dolu

Proslijeđeno:
Općina Trnovo
Puni tekst pitanja:

Opasnosti od mina i eksplozivnih sredstava

Proslijeđeno:
BH MAC, Federalna uprava CZ, Kantonalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo privrede, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

“Molim da mi dostavite informacije o provedenim inspekcijskim nadzorima nad provođenjem Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16) u 2018. i 2019. godini, a naročito informacije o mjerama i prekršajima shodno članu 59. i 60. Odluke.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se uredi pravni i prostorno planski okvir kako bi svaki novi javni objekat (novogradnja) na području Kantona Sarajevo bez obzira da li će njegov vlasnik biti Bosna i Hercegovina, Federacija BIH ili Kanton Sarajevo obavezno posjedovao alternativni obnovljivi izvor električne energije u vidu solarnih panela ili drugih tehnologija korištenja solarne energije sve u cilju podizanja energijske efikasnosti, smanjenja aerozagađenja i troškova električne energije. Trend korištenja obnovljivih izvora energije u svijetu raste dok troškovi tehnologije korištenja obnovljivih izvora solarne energije padaju”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

“Molim da mi dostavite informaciju o provedenim aktivnostima monitoringa, analize i izvještavanja shodno članu 50. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16) u 2018. i 2019. godini.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Sabahudin Delalić,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo HITNO pristupi sanaciji pješačke staze (trotoara) u ulici Ante Babića u smjeru od kružnog toka Mojmilo do Bulevara Meše Selimovića.Tražim od Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja da u Nacrtu Budžeta za 2020 godinu planiraju sredstva za rekonstrukciju navedene pješačke staze”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da Direkcija za puteve Kantona Sarajevo HITNO pristupi stabilizaciji trolejbuskog i autobuskog stajališta u ulici Želimira Vidovića – Kelija u opštini Novi Grad. Također, iniciram da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove utvrdi odgovornost za ovaj propust i kazni počinioca”.

Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo HITNO pristupi sanaciji pješačkih staza (trotara) u ulicima Olimpijska (nastavak A transferzale nakon kružnog toka Mojmilo), Hasiba Brankovića (dio koji se spaja sa Olimpijskom) do spoja sa ulicom Safeta Hadžića. Tražim od Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja da u Nacrtu Budžeta za 2020 godinu planiraju sredstva za rekonstrukciju navedenih pješačkih staza”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da nadležni resori pronađu način kako da riješe problem gužve u saobraćaju na saobraćajnici Safeta Hadžića, posebno na raskrsnici ulica Safeta Hadžića i Ive Andrića kod KJKP Toplane. Predlažem da se izgradi kružni tok, koji je već planiran izgradnjom Južne longitudinale. Tražim od Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja da u Budžeta za 2020 godinu planiraju sredstva za izgradnju ovog kružnog toka”.

Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da nadležni resori pronađu način kako da riješe problem skupljanja vode na spoju ulica (raskrsnica) Ante Babića i Safeta Hadžića, koje pri svakoj većoj padavini izgleda poput jezera i onemogućava kretanje automobila i ljudi.

Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, KJKP VIK, Ministarstvo saobraćaja

Samir Suljević,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

• Da li je tačna informacija daje za izgradnju kotlovnice Alipašin most „AM1“potrošeno više od 5.000.000,00KM , a da ista radi sa 20-tak posto kapaciteta i da od dana puštanja u rad do danas u toku grejne sezone radi sa konstantnim gubitkom.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Puni tekst pitanja:

• Da li imate informaciju o tome koliko je prosječno potrebno vremena vozilu hitne pomoći u KS, od trenutka obavještenja do dolaska na mjesto na kojem se treba pružiti prva medicinska pomoć?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

• Da li je tačna informacija daje u predhodnom periodu u opremu za proizvodnju i distributivnu mrežu u KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. uloženo 97,753,412.00 KM, a da trenutna vrijednost iznosi 11,639,468.00 KM.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

• Da li imate informaciju o tome koliki je procenat stambeno-poslovnih objekata u KS, u kojima su u funkciji vatrodojavni aparati, te koliki je procenat istih u kojima je hidrantska mreža prikopčana na vodovodni sistem sa komplet opremom u hidrantskim ormarićima.
• Ovo pitanje postavljam prije svega što je nedavno, prilikom požara u stambenoj zgradi na Stupu jedna osoba izgubila život, a po informacijama, kojima raspolažem, mada se radi o stambenom objektu novije gradnje, nije bilo uzbune protiv požara, odnosno vatrodojava nije bila u funkciji.
• Kakva i čija odgovornost je u ovakvim slučajevima?

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Samra Ćosović-Hajdarević,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa „da nadležni resori HITNO pronađu način kako da riješe problem prelaska saobraćajnice na raskrsnici ulica Želimira Vidovića Kelija, Dedijerova i Ilhamina na Dobrinji IV”.

Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa „da se obustavi kretanje vozila auto-škola u jutarnjem periodu na lokaciji Alipašino polje, tačnije u blizini škola OŠ „Meša Selimović” i OŠ „Fatima Gunić”.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Sead Milavica,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za postavljanje rampe za kretanje osoba u invalidskim kolicima i drugim vrstama pomagala na području Platoa Skenderija.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema resornom ministarstvu da pristupi izradi propisa kojima će definirati pružanje određene finansijske pomoći penzionerima koji nisu trajno riješili stambeno pitanje.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Segmedina Srna-Bajramović,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

• U kojoj je fazi realizacija tendera kojim se nabavlja 25 novih trolejebusa? Ugovor o isporuci, prema tekstu EBRD-a na njihovoj zvaničnoj stranici, trebalo je da starta u ponedjeljak, 18.11.2019. godine.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

• Da li u ovom momentu Vlada KS ima pregled ukupnih dugovanja javnih preduzeća uzimajući u obzir presuđene sporove i one koji su u procesu na sudovima, te o kojem iznosu se radi?
• Navedeno pitam zbog činjenice kako je više nego jasno da se deblokade računa zbog sudskih tužbi u cilju funkcionisanja javnih službi vrše budžetskim novcem kao u slucaju KJP Park, te se postavlja pitanje  finansiranja takvih dugova u narednom periodu i rizika naspram održive realizacije aktuelnih projekata!

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

• Da li će JKP Toplane vršiti korekciju računa za 10.mjesec, uzimajući u obzir broj aktivnih dana grijanja?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Toplane