Održana prva radionica u okviru izrade „Studije izvodljivosti o proširenju i unapređenju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevu”

Prva  radionica u sklopu izrade „Studije izvodljivosti o proširenju i unapređenju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevu” održana je u 09. i 10. jula ove godine. Izradu Studije finansiralo je Ministarstvo zaštite okoliša, kopna i mora Republike Italije, koje je u tu svrhu obezbijedilo grant sredstva, a implementira je Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, te konsultantske kompanije ENOVA d.o.o. Sarajevo i PlanEnergi iz Danske.
Glavni cilj izrade Studije je podrška Kantonu Sarajevo u preduzimanju aktivnosti za smanjenje zagađenja zraka, kroz promociju i korištenje obnovljivih izvora energije i poboljšanje sistema daljinskog grijanja.
Podrazumijeva izradu dugoročne strategije razvoja sektora sistema daljinskog grijanja u KS-u, kao i određivanje prioritetnih investicija pogodnih za kratkoročno i dugoročno finansiranje, uzimajući u obzir stratešku orijentaciju Kantona Sarajevo ka jačanju sistema daljinskog grijanja i identifikovanih mjera u tom pogledu, ali i najboljih EU praksi u toj oblasti.
Cilj održavanja radionice bio je da se predstavnici različitih institucija, odnosno zainteresiranih strana u Kantonu Sarajevo, upoznaju sa metodologijom i dinamikom izrade projekta, kao i konsultacije i izbor scenarija poboljšanja sistema daljinskog grijanja. Pored toga, radionica je bila prilika za  definisanje scenarija i sagledavanje barijera i nedostataka kada se govori o sistemu grijanja.
Dvodnevnoj radionici prisustvovali su predstavnici UNDP-a, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstva prostornog uređenja građenja i zaštite okoliša, Zavoda za izgradnju, Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za planiranje razvoja KS, Fonda za zaštitu okoliša FBiH, općina Centar,  Novi Grad,  Ilidža, Ilijaš, Kantonalne uprava za inspekcijske poslove, kantonalnih javnih komunalnih preduzeća "Toplane", "Sarajevogas", kao i preduzeća Bags Energotehnika, „Sarajevo šume“ , te konsultantskih kompanija Enova i PlanEnergi.
Prvog dana radionice prisutnim učesnicima u uvodnom obraćanju obratili su se pomoćnica ministra u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Zijada Krvavac i predstavnik UNDP-a Elvis Hadžikadić. U svojim uvodnim obraćanjima, kao implementatori izrade Studije, ukazali su na važnost njene izrade sa aspekta poboljšanja sistema daljinskog grijanja, ali i kada je riječ o poboljšanju kvalitete zraka.
U nastavku su prezentirana metodologija i dinamika izrade Studije od strane predstavnika kompanije Enova Sarajevo, kao i najboljie prakse EU sistema daljinskog grijanja od strane predstavnika kompanije PlanEnergi iz Danske Jakoba Worma.
Drugog dana radionice učesnici su imali priliku da se informiraju o svakom od scenarija koji će biti predložen za poboljšanje i proširenje sistema daljinskog grijanja.
Ovom prilikom je također ukazano na važnost donošenja strategije razvoja sektora daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo, kao i pravilnika i zakonskih propisa koji će da doprinesu unapređenju i olakšavanju implementacije predloženih rješenja.