Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo

Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Prijedlog odluke
Oblast: 
OBLAST SAOBRAĆAJA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
08.2024
Nosilac posla: 
Ministarstvo saobraćaja
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2024
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu