Sva ministarstva KS

Zastupničku inicijativa za obilježavanje svih službenih automobila Kantona Sarajevo.

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zaključak Segmedina Srna Bajramović (28.09.2020)

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.09.2020. godine, na prijedlog zastupnice Segmedine Srna Bajramović, donijela je sljedeće:

Z A K LJ U Č K E

1. Obavezuju se sve institucije javnog sektora Kantona Sarajevo da HITNO izvrše ažuriranje podataka u registru zaposlenih u javnom sektoru, uključujući evidenciju ugovora o djelu, kao i ugovora na određeno vrijeme.

Zaključak 4 Kluba poslanika/zastupnika (28.09.17.11. i 29.12.2020)

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.09.2020. godine, na prijedlog Klubova zastupnika Narod i pravda, Naša stranka, Socijaldemokratska partija BiH, NBL-Samostalni zastupnici, donijela je sljedeće:

Z A K LJ U Č K E

Inicijativa Jasmina Bišćević Tokić

1. Zabranjuje se Vladi Kantona Sarajevo i resornim ministarstvima davanje saglasnosti za prijem u radni odnos uposlenika na određeno i neodređeno vrijeme u organima uprave Kantona Sarajevo, zavodima, direkcijama, agencijama, upravnim organizacijama, pravnim licma s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona Sarajevo, javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji su osnivači Kanton, te u privrednim subjektima u kojima Kanton učestvuje sa 50% ukupnog kapitala.