Kantonalni stambeni fond

Inicijativa: “Molim Kantonalni stambeni fond da provede SVE obaveze iz UREDBE O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO shodno članu 7.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori