Izvještaji o radu i financijskom poslovanju JU „Sarajevski ratni teatar - SARTR“ za 2012. godinu;