Nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja „Regionalni centar za upravljanje otpadom – Smiljevići“

Nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja „Regionalni centar za upravljanje otpadom – Smiljevići“
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
12.2019
Nosilac posla: 
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu