Plan nabavki za 2017.g.

Služba: 
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS
Datum plana nabavki: 
20.03.2017