Na konferenciji „Nove tehnologije u obrazovanju“ u Beogradu učestvovali i nastavnici iz Kantona Sarajevo

Konferencija „Nove tehnologije u obrazovanju“ održana je u petak i subotu 8. i 9. juna ove godine  u organizaciji „British Council“-a u Beogradu.
Pored ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvira Kazazovića, konferenciji su prisustvovali i mnogi prosvjetni radnici, a nekoliko ih se i predstavilo svojim praksama.
Naši predstavnici bili su Nermina Usejnovski iz Desete osnovne škole Ilidža te Lejla Mušanović, Dalila Trgo i Fuad Čurčić iz Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“.
Usejnovski  je govorila o praksi primjene aplikacije Google Earth u nastavi književnosti, dok su Mušanović, Trgo i Čurčić govorili o primjeni Google for Education platforme koju primjenjuju posljednjih pet godina u svojoj školi kao i u tridesetak drugih škola.
Učesnici su, pored samostalnih izlaganja, imali i zajednički panel na kojem su govorili o primjeni novih tehnologija u školama u Bosni i Hercegovini te o prednostima, nedostacima i izazovima.
„Izazova sigurno ima mnogo, ali i savremenih nastavnika koji im mogu odgovoriti“, jedan je od zaključaka ovog panela.