Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS uplatilo sredstva za subvencioniranje troškova grijanja za čvrsto gorivo

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglica Kantona Sarajevo uplatilo je danas sredstva za korisnike koji su ostvarili pravo na subvencioniranje troškova grijanja za čvrsto gorivo za period novembar i decembar 2017.godine u iznosu od 49.680,00 KM za 277 korisnika.
Ova sredstva su prebačena na tekuće račune korisnika kod odabranih banaka.