Ministar Šteta o projektim cestogradnje: U 2019. ćemo izgraditi skoro 30 kilometara nove ceste

Rekonstrukcija i izgradnja cestovne infrastrukture u Kantonu Sarajevo jedan je od ključnih prioriteta Vlade Kantona Sarajevo.
Prema podacima Ministarstva saobraćaja KS, u 2019. godini je na 26 projekata izgrađeno 17,5 kilometara nove ceste, dok će do kraja godine na 21 projektu koji su u toku biti izgrađeno još 11,4 kilometra. Za navedene projekte u 2019. godini će preko Direkcije za puteve KS biti utrošeno više od 20 miliona KM.
Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta istakao je da je za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na Prvoj transverali do sada je izdvojeno 7 miliona KM, a za ovu godinu obezbjeđeno je 15 miliona KM.