Skupštinske komisije

Komisija za rad i socijalnu politiku

Nadležnosti komisije:
  • prati i izvještava Skupštinu o stanju u oblasti zapošljavanja, zaštite prava zaposlenih i nezaposlenih građana;
  • daje Skupštini prijedloge mjera za povećanje zaposlenosti i unapređenje životnog standarda građana;
  • prati i izvještava Skupštinu o stanju u oblasti socijalne politike;
  • daje prijedloge akcija za unapređenje socijalnog dijaloga i saradnje sa organizacijama za zaštitu prava na rad.
Predsjednik komisije:
Semir Halilović
Članovi komisije:
Kemal Ademović, Neira Dizdarević, Zvonko Marić
Vanjski članovi:

Lejla Khattab, Amela Bašalić, Hazima Pecirep