Skupštinske komisije

Komisija za sigurnost

Predsjednik komisije:
Elvedin Okerić
Članovi komisije:
Mario Vukasović, Rasim Lakota, Edin Forto
Vanjski članovi:

Adnan Cvijetić, Nermin Džino, Denis Muminović