Izvještaji o korištenju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu

Izvještaji o korištenju sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST FINANSIJA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
12.2021
Nosilac posla: 
Ministarstvo finansija
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2021
Komentar na rok: 
polugodišnje
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu