Izvještaj o utrošku sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.06.2016. godine