Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2023. godinu

Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2023. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
02.2024
Nosilac posla: 
Kantonalna uprava civilne zaštite
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2024
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu