Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2019. godinu;