Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2016. godinu