Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU MESS-Međunarodni teatarski festival – Scena MESS za 2016. godinu