Izvještaj o poslovanju KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo” za 2022. godinu

Izvještaj o poslovanju KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo” za 2022. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST PRIVREDE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
09.2024
Nosilac posla: 
Ministarstvo privrede
Veterinarska stanica sarajevo
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2024
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu