Izvještaj o poslovanju KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu