Izvještaj o poslovanju KJKP „PARK“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;