Izvještaj o poslovanju KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo, za 2017. godinu