Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. za 2017. godinu

Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. za 2017. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST PRAVDE I UPRAVE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
06.2018
Nosilac posla: 
JP TVSA
Ministarstvo pravde i uprave
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2018
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu