Izvještaj o poslovanju Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) sa prilozima

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o poslovanju Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) sa prilozima

Rezultat: 
Nije usvojen

Vertical Tabs

Za: 
4
Protiv: 
4
Suzdržan: 
20