Izjašnjenje Skupštine Kantona Sarajevo po zahtjevu Ombudsmena Bosne i Hercegovine u vezi izvršenja preporuke broj: P-111/16

Puni naziv tačke: 

Izjašnjenje Skupštine Kantona Sarajevo po zahtjevu Ombudsmena Bosne i Hercegovine u vezi izvršenja preporuke broj: P-111/16

Rezultat: 
Usvojen

Prihvata se stav Vlade Kantona Sarajevo po Preporuci Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine u predmetu žalbe Hadžović Iskre broj: Ž-SA-05-308/15.

Za: 
21
Protiv: 
3
Suzdržan: 
8