Izjašnjenje Skupštine Kantona Sarajevo po zahtjevu Ombudsmena Bosne i Hercegovine u vezi izvršenja preporuke broj: P-111/16