Zaključak S.S.Bajramović 03.11.20

1. Obavezuju se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede, kao i Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da izvrši provjeru svakog fizičkog i pravnog lica koje koristi prirodno bogatstvo, dobro u općoj upotrebi, bez potpisanog ugovora o koncesiji, naročito vode.
2. Obavezuju se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede, kao i Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da shodno članu 34. Zakona o koncesijama KS prekršajno kazne svako fizičko i pravno lice koje koje koristi prirodno bogatstvo, dobro u općoj upotrebi, bez potpisanog ugovora o koncesiji, naročito vode.
3. Obavezuje se Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da Skupštini Kantona Sarajevo dostavi cjelovit izvještaj o do sada pokrenutim sudskim sporovima protiv korisnika prirodnih resursa koji nisu izmirili svoje obaveze shodno Zakonu o koncesijama.
4. Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo da ODMAH zabrani bilo kakve eksploatacije prirodnih bogatstava, a naročito vode u slučaju odbijanja fizičkog ili pravnog lica da zaključi ugovor o koncesiji.
5. Obavezuje se Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da poduzme u okviru svoje nadležnosti provjeru izvršavanja svih uplata koncesionara, a u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza poduzme sve mjere naplate istih kod nadležnih organa.
6. Zabranjuje se Vladi Kantona Sarajevo i resornim ministarstvima da dodjeljuju poticaje i kapitalne transfere, te ostala javna sredstva svim fizičkim i pravnim licima koja imaju dug po osnovu naknada za koncesije ili koriste prirodno bogatstvo bez potpisanog ugovora o koncesiji.
7. Obavezuju se svi gore pomenuti javni organi da o poduzetim radnjama po osnovu ovih zaključaka izvijeste Skupštinu Kantona Sarajevu u roku od mjesec dana.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo privrede
Pravobranilaštvo KS
Vlada Kantona