Inicijativa R.Smajić

Prihvata se Inicijativa zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Rasima Smajića, da se Udruženje građana "Civilne žrtve rata" Kantona Sarajevo vrate na finansiranje iz Budžeta Kantona Sarajevo kao što je bilo u 2016. godini

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo finansija
Vlada Kantona
Prilog: 
Zastupnik: