Inicijativa viječnika Općinskog vijeća Općine ilidža Faika Hadrovića za Izmjenu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;

Puni naziv tačke: 

Inicijativa viječnika Općinskog vijeća Općine ilidža Faika Hadrovića za Izmjenu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;

Rezultat: 
Nije usvojen

Traži se od Vlade Kantona Sarajevo da u roku od 90 dana izvrši analizu odredbi Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, te shodno izvršenoj analizi pokrene izmjene i dopune Zakona.

Vertical Tabs

Protiv: 
6
Suzdržan: 
26