Inicijativa viječnika Općinskog vijeća Općine ilidža Faika Hadrovića za Izmjenu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;