Informacija Vlade Kantona Sarajevo i Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, o poduzetim akitvnostima po resorima u vezi sporovođenja mjera radi sprječavanja širenja zarazne bolesti koronavirus