Igor Stojanović

Saziv: 
Aktuelni
Aktivan: 
Ne
Položaj: 
zamjenik predsjedavajućeg
Klub naroda: 
Klub Srba
Klub stranaka: 
Klub zastupnika Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine-SDP BiH
U sazivu: 
Petak, 11 Novembar, 2022 to Četvrtak, 9 Februar, 2023
Pripadnost stranci: 
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine
Član kolegija: 
Ne
Image: 
Mail: 
Položaj u klubu naroda: 
Predsjednik
Položaj u klubu stranaka: 
Član